March 15, 2019

PRIRUČNA GRAMATIKA MAĐARSKOGA JEZIKA

Morfologija 1Orsolya Žagar Szentesi
PRIRUČNA GRAMATIKA MAĐARSKOGA JEZIKA
Morfologija 1
ISBN: 978-953-7421-18-2
Godina izdanja: 2018.
Broj stranica: 176
Vrsta uveza: meki uvez
Visina: 23,7 cm
Težina: 420 gr
Cijena: 16,72 € (126 kn)


Knjiga Priručna gramatika mađarskoga jezika – Morfologija 1 sveučilišni je priručnik koji je koncipiran kao didaktički priručnik za buduće hungarologe. Namijenjen je studentima mađarskog jezika, ali i svim jezikoslovcima koji se zanimaju za jezičnu raznolikost na hrvatskim prostorima. Prvi svezak Priručnika, s podnaslovom Morfologija 1, uvodi čitatelja u temeljne morfološke mehanizme mađarskoga jezika.

PRIRUČNIK SE SASTOJI OD SLJEDEĆIH POGLAVLJA:

 • Temeljni pojmovi morfologije
 • Sustav morfema u mađarskom jeziku
 • Vrste riječi u mađarskom jeziku
 • Tumačenje kratica i oznaka
 • Popis literature
 • Kazalo mađarskih gramatičkih naziva upotrijebljenih u knjizi
 • Bilješka o autorici

Namijenjen je:

 • studentima mađarskog jezika
 • lingvistima
 • prevoditeljima
 • te svima koji se zanimaju za mađarski jezik

Iz recenzija ….
Mađarska se morfologija smatra jednim od najteže usvojivih segmenata gramatike mađarskoga jezika. Ovo je suvremeni priručnik o morfološkom sustavu mađarskoga jezika, a usklađen je sa visokoškolskim sustavom kriterija, metodološki je utemeljen na funkcionalnim jezično-pedagoškim načelima, a u potpunosti prati kontrastivnost prema materinjem jeziku korisnika, prema hrvatskome jeziku…… Struktura, koncepcija i sadržaj odražavaju višegodišnje istraživačko i nastavničko iskustvo autorice. Knjiga je originalno djelo koje bi bilo i više nego prikladno za adaptaciju na slavenske, a i neslavenske, jezike.    (Orsolya Nádor)

Ova je gramatika (Morfologija 1) ponudila upućen, iscrpan i recentan opis mađarskoga morfološkoga sustava i djelomice morfosintaktičke razine. Već ta činjenica dostatno upućuje na važnost predmeta koji se obrađuje u priručniku, govori o potrebi da se takvo djelo objavi i da ga se obznani ne samo znanstvenoj javnosti nego i širemu krugu korisnika. Autoričin je pristup teorijski primjeren, metodološki prikladan i nadasve znanstveno originalan pa držim da ga je uistinu potrebno objaviti kako bi se predočio znanstvenoj javnosti i društvenoj zajednici. (Bernardina Petrović)