November 13, 2017

elektronička izdanja

Mira Menac-Mihalić i Anita Celinić
OZVUČENA e-ČITANKA IZ HRVATSKE DIJALEKTOLOGIJE
Sveučilišni interaktivni e-udžbenik sa zvučnim zapisima
ISBN: 978-953-7421-25-0
Godina izdanja: 2023.
Jezik: hrvatski standardni jezik i dijalekti mjesnih govora
Tekst i govor: mogućnost simultanog korištenja
Veličina datoteke: 238 MB
Korištenje uređaja: Windows, MacOS i Linux.
e-PUB čitač: Thorium Reader
Prebacivanje sa stranice na stranicu: omogućeno
e-izdanje je dostupno i na: http://digitalna.nsk.hr/

Cijena: 0 €

UPUTE

Željka Fink Arsovski • Barbara Kovačević • Anita Hrnjak
BIBLIOGRAFIJA HRVATSKE FRAZEOLOGIJE
S FRAZEOBIBLIOGRAFSKIM RJEČNIKOM
ISBN: 978-953-7421-24-3
Godina izdanja: 2023.
Broj stranica: 1193
e-izdanje je dostupno i na: http://digitalna.nsk.hr/

Cijena: 0 €

OTVORI

Željka Fink Arsovski • Barbara Kovačević • Anita Hrnjak
BIBLIOGRAFIJA HRVATSKE FRAZEOLOGIJE
FRAZEOBIBLIOGRAFSKI RJEČNIK
ISBN: 978-953-7421-16-8
Godina izdanja: 2017.
Broj stranica: 969
e-izdanje je dostupno i na: http://haw.nsk.hr/
Cijena: 0 €

OTVORI