November 13, 2017

elektronička izdanja

Željka Fink Arsovski • Barbara Kovačević • Anita Hrnjak
BIBLIOGRAFIJA HRVATSKE FRAZEOLOGIJE
S FRAZEOBIBLIOGRAFSKIM RJEČNIKOM
ISBN: 978-953-7421-24-3
Godina izdanja: 2023.
Broj stranica: 1193
e-izdanje je dostupno i na: http://digitalna.nsk.hr/

Cijena: 0 €

OTVORI

Željka Fink Arsovski • Barbara Kovačević • Anita Hrnjak
BIBLIOGRAFIJA HRVATSKE FRAZEOLOGIJE
FRAZEOBIBLIOGRAFSKI RJEČNIK
ISBN: 978-953-7421-16-8
Godina izdanja: 2017.
Broj stranica: 969
e-izdanje je dostupno i na: http://haw.nsk.hr/
Cijena: 0 €

OTVORI