November 14, 2017

HRVATSKO-RUSKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK

 1. Menac, Ž.Fink Arsovski, I. Mironova Blažina, R. Venturin
  HRVATSKO-RUSKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK
  Udžbenik sveučilišta u Zagrebu – Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis
  ISBN: 978-953-7421-10-6
  Godina izdanja: 2011
  Broj stranica: 472
  Vrsta uveza: tvrdi uvez
  Visina: 24,5 cm
  Težina: 960 gr
  Cijena:  42,47 € (320 kn)

Sveučilišni priručnik za studente ruskog jezika, hrvatskog jezika, slavenskih jezika  –

 • PRVI Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik
 • 3000 najfrekventnijih hrvatskih frazema
 • 6000 ruskih frazemskih ekvivalenata
  • Sastoji se od:
   • predgovora
   • osnovnih podataka o rječniku (na hrvatskom i ruskom jeziku)
   • rječničkoga dijela
   • kazala hrvatskih frazema,
   • kazala ruskih frazema
   • popisa leksikografskih izvora
  • Namijenjen je:
   • frazeolozima
   • slavistima
   • filolozima
   • studentima
   • učenicima
   • prevoditeljima
   • te svima koji se zanimaju za hrvatski i ruski jezik.