November 23, 2022

RJEČNIK FRAZEMA I POSLOVICA MEĐIMURSKOG GOVORA SVETE MARIJE

Anđela Frančić · Mira Menac-Mihalić
RJEČNIK FRAZEMA I POSLOVICA MEĐIMURSKOGA GOVORA SVETE MARIJE
Osnovni podaci o knjizi: Nakladnik: KNjIGRA d.o.o., Zagreb
Urednica: Verica Zorić
Autorice: Anđela Frančić i Mira Menac-Mihalić
Recenzentice: Željka Fink-Arsovski i Anita Celinić
Godina 1. izdanja: studeni 2020.
Slog, prijelom i vanjska oprema: Ana Pojatina i Lucija Gudek, Ram
Fotografije: Stefan Savić
Uvez: tvrdi uvez, plastifikacija mat; šivano; celofanirano;
Težina: 850 gr
Papir: knjižni blok-ofsetni 90 g/m2; korice-kolor
Cijena: 189 kn (25,09 €)
Stranice: 400
Dimenzija: 16,5×24,5×5 cm
Boja: Da, predlist zalist 4/0; knjižni blok 1/1
ISBN 978-953-7421-21-2

● Sadržaj Rječnika:
• Uvod 9
• Karta Hrvatske s označenim istraženim punktom međimurskoga dijalekta 11
• O Svetoj Mariji i njezinu govoru 13
• O frazeologiji 39
• O Rječniku frazema i poslovica 51
• Rječnik frazema i poslovica 57
• O Rječniku istoznačnih i bliskoznačnih frazema i poslovica 227
• Rječnik istoznačnih i bliskoznačnih frazema i poslovica 229
• O Svetomarsko-standardnojezičnome razlikovnom rječniku manje poznatih riječi potvrđenih u Rječniku frazema i poslovica 321
• Svetomarsko-standardnojezični razlikovni rječnik manje poznatih riječi potvrđenih u Rječniku frazema i poslovica 325
• Standardnojezično-svetomarski razlikovni rječnik manje poznatih riječi potvrđenih u Rječniku frazema i poslovica 352
• Poslovice 377
• Kratice i posebni znakovi 385
• Literatura 387
• Sažetak 393
• Summary 394

● Namijenjen je:
• kroatistima
• slavistima
• filolozima
• frazeolozima
• akcentolozima
• lingvistima
• leksikografima
• studentima
• nastavnicima
• učenicima
• prevoditeljima
• novinarima
• te svima koje zanimaju hrvatski jezik i izvorni narodni govori

Predlist / zalist Rječnika

Iz recenzija

U Rječniku frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije : Kaj? Storijapa Kanižaj! autorica Anđele Frančić i Mire Menac-Mihalić bilježi se sinkrona dijalektnofrazeološka situacija jednoga međimurskoga govora. Djelo je sastavljeno prema svim pravilima suvremene frazeografije. Metodološki je usklađeno s najnovijim frazeološkim i frazeografskim tendencijama u hrvatskoj i inozemnoj slavistici. Odabir primjerene metodologije opisa i obrade dijalektne frazeologije jednoga mjesnoga govora rezultirao je jasnom strukturom i preglednošću prezentiranja na terenu prikupljene građe.
Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije : Kaj? Storijapa Kanižaj! vrlo je vrijedan znanstveni doprinos dosad još uvijek nedovoljno istraženoj i leksikografski obrađenoj hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji. Njime su autorice sačuvale dio bogate frazeološke građe međimurskih govora, građe kojoj prijeti zaborav. Način prezentacije frazema u ovom rječniku može poslužiti kao model budućim sličnim leksikografskim pothvatima.
Objavljivanjem Rječnika frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije : Kaj? Storijapa Kanižaj! hrvatska dijalektna frazeologija bez sumnje postaje još prepoznatljivija u širem europskom kontekstu. Uvjerena sam da će inozemnim slavistima on biti vrlo zanimljiv jer nastavlja niz dijalektnih rječnika objavljenih u mnogim slavenskim zemljama, čime se može proširiti proučavanje dijalektne frazeologije slavenskih jezika te nastaviti traženje zajedničkih izvora slavenske frazeologije.
prof. emer. dr. sc. Željka Fink-Arsovski

Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije : Kaj? Storijapa Kanižaj! djelo je vrsnih znanstvenica – Mire Menac-Mihalić, začetnice i najznačajnije hrvatske dijalektne frazeografkinje, i Anđele Frančić, izvorne govornice svetomarskoga govora, koja je pomnim izborom govornoga konteksta u kojemu se pojavljuju frazemi nastojala prikazati minijaturne životne situacije koje oslikavaju život međimurskoga sela i njegovih stanovnika.
Knjiga je ogledni primjer dijalektnoga frazeološkog rječnika, u kojem je obilna vlastitim istraživanjem prikupljena dijalektna frazeološka i paremiološka građa zabilježena prema suvremenim dijalektološkim načelima i obrađena prema suvremenim frazeografskim uzusima. Autorice su vodile računa o svim segmentima važnim za razumijevanje središnjega dijela knjige, te su Rječnik frazema i poslovica popratile vrlo informativnim, znanstveno i stručno oblikovanim poglavljima koja se odnose na posebnost svetomarske frazeologije u usporedbi s dosad istraženom hrvatskom frazeologijom te dodale rječnik manje poznatih dijalektnih leksema prijeko potreban za razumijevanje samoga frazema i širega rečeničnoga konteksta u koji je uklopljen.
Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije : Kaj? Storijapa Kanižaj! vrlo je vrijedan prinos hrvatskoj jezikoslovnoj kroatistici i slavenskoj dijalektnoj frazeologiji uopće. Svojom će koncepcijom i metodologijom obrade frazeološke i paremiološke građe zadovoljiti znatiželjne stručnjake, ali i one kojima dijalektna riječ nije predmetom stručnoga bavljenja.
dr. sc. Anita Celinić