November 23, 2022

GOVORITE LI AUSTRIJSKI NJEMAČKI?

Damir Velički · Vladimira Velički
GOVORITE LI AUSTRIJSKI NJEMAČKI?
O njemačkom jeziku u Austriji s rječnikom
Osnovni podaci o knjizi:
Nakladnik: KNjIGRA d.o.o., Zagreb
Urednica: Verica Zorić
Autori: Damir Velički i Vladimira Velički
Recenzentice: Blaženka Filipan Žignić i Jelena Vignjević
Godina 1. izdanja: lipanj 2021.
Slog, prijelom i vanjska oprema: Ana Pojatina, Ram
Uvez: tvrdi uvez, plastifikacija mat; šivano; celofanirano; Težina: 335 gr
Papir: knjižni blok-ofsetni 90 g/m2; korice-kolor
Cijena: 149 kn (19,78 €)
Stranice: 192
Dimenzija: 14 x21,5 x 1,5 cm
ISBN 978-953-7421-22-9
U knjizi se razmatraju posebnosti njemačkog jezika koji se govori u Austriji.
Prvi dio knjige obuhvaća povijesne, geografske i demografske posebnosti Austrije s
posebnim osvrtom na kulturološke i jezične kontakte austrijskog njemačkog.
Pobliže se analizira politički i školski sustav Austrije (s jezičnim posebnostima
austrijskog njemačkog).
Knjiga detaljno razmatra specifična obilježja njemačkog jezika koji se piše i govori u
Austriji: na razini izgovora glasova, nadalje u frazeologiji, morfologiji, semantici.

Drugi dio knjige sadrži rječnik austrijskog njemačkog s prijevodom na hrvatski jezik te općenjemačkim ekvivalentom:
• Blagdani, pozdravi i mjeseci
• Politika, institucije, uprava, zdravstvo, financije
• Prehrana i kućanstvo
• Svakodnevica (društveni život, zanimanja, slobodno vrijeme,
odjevni predmeti, osobine, mjere)
• Školstvo i obrazovanje
Na kraju knjige nalazi se abecedni popis riječi.
● Sadržaj

 1. Uvod 9
 2. Austrijski njemački – njemački u Austriji 13
  2.1. Povijesne, geografske i demografske specifičnosti Austrije 13
  2.2. Politički sustav Austrije 27
  2.3. Austrijski školski sustav 33
  2.4. O proučavanju njemačkog jezika koji se govori u Austriji u prošlosti i danas 38
  2.5. Austrijski njemački – varijetet njemačkog jezika 41
 3. Karakteristike izgovora 44
 4. Razlike u gramatičkom rodu (s istim značenjem) 49
 5. Razlike u značenju – austrijski njemački/općenjemački 54
 6. Frazeologija 60
 7. Rječnik
  Austrijski njemački – hrvatski – općenjemački 89
  7.1. Blagdani, pozdravi i mjeseci 91
  7.2. Politika, institucije, uprava, zdravstvo, financije 93
  7.3. Prehrana i kućanstvo 117
  7.4. Svakodnevica (društveni život, zanimanja, slobodno vrijeme, odjevni predmeti, osobine, mjere) 137
  7.5. Školstvo i obrazovanje 147
 8. Abecedni popis riječi 157
 9. Kratice i znakovi upotrijebljeni u ovoj knjizi 173
 10. Literatura 176
 11. Sažetak 182
 12. Summary 184
 13. Zusammenfassung 186
 14. O autorima 188
  ● Knjiga je namijenjena:
  • jezikoslovcima
  • nastavnicima njemačkog jezika
  • frazeolozima
  • leksikografima
  • studentima
  • učenicima
  • prevoditeljima
  • novinarima
  • te svima koje zanima njemački jezik
  • osobama koje s Austrijom imaju poslovne i privatne kontakte

  Predlist i zalist

Prvi put je u hrvatskoj leksikografiji usustavljen austrijsko(njemačko) – hrvatski rječnik
koji je sastavni dio knjige. Knjiga predstavlja vrijedan znanstveni doprinos budući da
obrađuje u Hrvatskoj dosad sustavno neobrađenu temu, teorijski je izvrsno
utemeljena, te donosi pregled sličnih istraživanja u svijetu i kod nas, kako u prošlosti,
tako i danas, uspostavljajući vlastitu metodologiju istraživanja ove kompleksne teme sa
sociolingvističkog i leksikografskog aspekta.
prof.dr.sc. Blaženka Filipan Žignić


Objavljivanje ovoga djela smatram vrijednim sociolingvističkim i leksikografskim
prinosom proučavanju austrijskoga njemačkoga, kao i vrijednim prinosom upoznavanju
hrvatskoga čitateljstva s posebnostima toga jezičnoga varijeteta. Djelo će primjerenim
znanstvenim pristupom izvrsno odgovoriti na potrebu hrvatskoga čitateljstva za ovom
temom u kontekstu međukulturnih, jezičnih, edukacijskih i inih kontakata s austrijskom
kulturom.
doc.dr.sc. Jelena Vignjević