November 14, 2017

TEHNIKA SIGURNOSTI U RUDARSTVU

D. Krasić i S. Živković
TEHNIKA SIGURNOSTI U RUDARSTVU – čvrste mineralne sirovine
Udžbenik sveučilišta u Zagrebu – Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis
ISBN: 978-953-7421-14-4
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 436
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Visina: 24,5 cm
Težina: 960 gr
Cijena: 0 kn

Rudarstvo je osnovna grana gospodarstva koja obuhvaća istraživanje, otkopavanje/pridobivanje i oplemenjivanje mineralnih sirovina. Rudarstvo u širem smislu uključuje i izgradnju podzemnih prostorija i tunela. Bez rudarstva, kao primarne djelatnosti, ne bi bilo ni velikog dijela prerađivačke industrije, energetike i građevinarstva. Zbog mnogih problema u podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina, sve se više usvajaju tehničko-tehnološke metode rudarenja koje osiguravaju najbolju zaštitu i sigurnost u skladu s današnjim stupnjem tehnološkog razvoja te primjene programa specijaliziranih za rudarstvo i srodne inženjerske discipline. Takvim primjenama postiže se vrlo visok stupanj zaštite i sigurnosti. Ovaj udžbenik je koncipiran tako da obuhvaća cjelokupnu problematiku tehnike sigurnosti i zaštite pri rudarenja u čvrstim mineralnim sirovinama.