November 14, 2017

SLAVENSKA FRAZEOLOGIJA I PRAGMATIKA

Grupa autora
SLAVENSKA FRAZEOLOGIJA I PRAGMATIKA (zbornik) i CD
ISBN: 978-953-7421-02-1
Godina izdanja: 2007
Broj stranica: 548
Vrsta uveza: meki uvez
Visina: 23,5 cm
Težina: 880 gr
Cijena: 33,18 € (250 kn)

Zbornik SLAVENSKA FRAZEOLOGIJA I PRAGMATIKA  sadrži radove nastale na temelju referata s frazeološkog znanstvenog skupa održanog 2006 godine u gradu Rabu, u Hrvatskoj. Autori članaka su već renomirani slavisti-frazeolozi, a i mlađi slavisti koji u frazeologiji čine svoje prve korake. Članci se mogu podijeliti u nekoliko tematskih cjelina: analiza frazema s različitih aspekata, frazemi u tekstu, frazemi u kontekstu kulture, frazeografija i korpusna lingvistika, paremiologija i aforistika, dijalektalna frazeologija.

Članci su pisani na devet slavenskih jezika: hrvatskom, slovenskom, makedonskom, bugarskom, ukrajinskom, ruskom, poljskom, češkom, slovačkom.

Zbornik je posvećen začetnicima hrvatske frazeologije i frazeografije, prof. dr. sc. Antici Menac i prof. dr. sc. Josipu Matešiću, koji su sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokrenuli hrvatski frazeološki kotač.