November 14, 2017

OZVUČENA ČITANKA IZ HRVATSKE DIJALEKTOLOGIJE

 1. Menac Mihalić, A. Celinić
  OZVUČENA ČITANKA IZ HRVATSKE DIJALEKTOLOGIJE
  Udžbenik sveučilišta u Zagrebu – Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis
  ISBN: 978-953-7421-11-3
  Godina izdanja: 2012
  Broj stranica: 304
  Vrsta uveza: meki uvez
  Visina: 24,5 cm
  Težina: 600 gr
  Cijena udžbenika i DVD-a:  35,84 € (270 kn)

Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije djelo je koje u dvama medijima – kao knjiga i kao popratni nosač zvuka – donosi zapise četrdeset hrvatskih mjesnih govora. Čitanka tako nastoji pokazati hrvatsku dijalektnu raznolikost, koja je bitno obilježje hrvatskoga jezika promatranoga u njegovu prostiranju, a time i hrvatskoga nacionalnog identiteta. Svaki govor predstavljen je zvučnim zapisom u trajanju od oko 5 minuta i ispisanim tekstom toga zvučnog zapisa. Tekst je ispisan hrvatskom dijalektološkom transkripcijom. Uza svaki tekst postoji manja karta s oznakom obrađivanoga mjesta, a na kraju svakoga teksta donose se pitanja za jezičnu analizu i rječnik manje poznatih riječi. Na kraju knjige je i zajednički rječnik u kojem su objedinjene karakteristične riječi svih obrađenih govora. Govori uključeni u Čitanku izabrani su po kriteriju dijalektološke raznolikosti i ravnomjernoga terenskog rasporeda.

Snimljeni i obrađeni mjesni govori:

Blato, Bol, Cvetković, Desmerice, Desne,Donja Vrba, Dubrava Zabočka, Dubrovnik, Gedići, Gundinci, Hum na Sutli, Ivankovo, Jarušje, Komiža, Kompolje, Krnica, Lanišće, Lopar, Milna, Milovčići, Molve, Nijemci, Novalja, Osojnik, Pitve, Pleš, Podravski Podgajci, Posavski Bregi, Povljana, Prilesje, Prvić-Luka, Račišće, Siče, Split, Sveta Marija, Sveti Petar u Šumi, Tršće, Velika Horvatska, Vrbnik, Zagreb