November 14, 2017

HRVATSKO-ROMANSKO-GERMANSKI RJEČNIK POREDBENIH FRAZEMA

Ž.Fink Arskovski i grupa autora
HRVATSKO-ROMANSKO-GERMANSKI RJEČNIK POREDBENIH FRAZEMA
Udžbenik sveučilišta u Zagrebu – Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis
ISBN: 978-953-7421-13-7
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 388
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Visina: 24,5 cm
Težina: 760 gr
Cijena: 33,45 € (252 kn)

Sveučilišni priručnik za studente, hrvatskog jezika, romanskih jezika (francuski, portugalski, španjolski, talijanski), germanskih jezika (engleski, nizozemski, njemački, švedski). Rječnik se sastoji od:

  • predgovora,
  • osnovnih podataka o rječniku,
  • tekstova o poredbenim frazemima u francuskom, portugalskom, španjolskom, talijanskom, engleskom, nizozemskom, njemačkom i švedskom jeziku,
  • rječnik poredbenih frazema
  • kazala hrvatskih frazema,
  • kazala frazema na ostalim ciljnim jezicima,
  • popisa izvora i leksikografskih izvora.