November 14, 2017

BIBLIOGRAFIJA HRVATSKE FRAZEOLOGIJE

Fink, Kovačević, Hrnjak
BIBLIOGRAFIJA HRVATSKE FRAZEOLOGIJE knjiga i CD
ISBN: 978-953-7421-08-3
Godina izdanja: 2010
Broj stranica: 100 (knjiga) + 813 (CD)
Vrsta uveza: meki uvez
Visina: 20 cm
Težina: 200 gr
Cijena: 0 kn

Bibliografija hrvatske frazeologije obuhvaća dostupne radove objavljene u razdoblju od 1970. godine do kraja 2009. Sastoji se od dvaju dijelova: popisa radova na frazeološke teme i popisa
frazema analiziranih u njima. Popis radova obuhvaća:

  1. znanstvene i stručne članke objavljene u stručnim časopisima i zbornicima u Hrvatskoj i izvan nje,
  2. knjige, monografije, poglavlja u knjigama,
  3. jednojezične i višejezične frazeološke rječnike u kojima je hrvatski polazni ili ciljni jezik. U navedeni popis ne ulaze opći jednojezični i višejezični rječnici, odnosno neki rječnici  u kojima su frazemi predstavljeni paralelno s leksičkim fondom,
  4. doktorske disertacije i magisterije obranjene u razdoblju od 1985. do 2009. u kojima su se analizirali hrvatski frazemi. U dijelu se disertacija provodi kontrastivna analiza hrvatskih i frazema drugih jezika,
  5. prikaze knjiga, monografija, rječnika, zbornika.

Na CD je popis frazema analiziranih u znanstvenim i stručnim radovima. Popis frazema ima 813 stranica.