November 23, 2022

100 DRUŠTVENIH INOVACIJA IZ FINSKE

100_Finska

Nakladnik: KNjIGRA d.o.o., Zagreb
Urednica hrvatskog izdanja: Verica Zorić
Urednik finskog izdanja: Ilkka Taipale
Prevela sa finskog: Dušica Božović
Recenzentica: Vladimira Velički
Lektura i prilagodba na hrvatski jezik: Integra – Antonella Glavić;
Vladimira Velički, Verica Zorić
Godina 1. hrvatskog izdanja: lipanj 2021.
Slog, prijelom i vanjska oprema: Vizikulum – Borut Benčina
Tisak: Denona d.o.o., Zagreb
Uvez: broširano, UV lak; celofanirano
Težina: 490 g
Papir: knjižni blok-holmen book vol 2,0 80 g/m2; korice-kolor
Cijena: 19,91 € (150 kn)
Stranice: 384
Dimenzija: 14,5x21x3 cm
ISBN 978-953-7421-23-6

U Finskoj je stvoreno mnoštvo inovacija o čijoj važnosti možda niste prije razmišljali.
• Poseban interes budi način na koji je ratom osiromašena Finska uspjela postići jednu
od najviših stopa društvene jednakosti na svijetu i postati jedno od najkvalitetnijih
društava u svijetu, sa svim svojim dobrim i lošim stranama.
• Finska sauna najtoplije je mjesto na svijetu na koje ljudi odlaze svojevoljno, a samo u
Finskoj ih je više od tri milijuna!
• Metoda bajkotvorstva važna je finska socijalna inovacija koja unapređuje zajedništvo.
• Želite muzicirati, ali ne znate note? Metoda slikovnih nota olakšat će vam učenje.
• Zanima vas kako osobe s invaliditetom pomažu drugim osobama s invaliditetom u
zemljama u razvoju? Zaklada Abilis upravo se time bavi.
• A kako se broj smrtnih slučajeva u prometu može prepoloviti u pet godina? Moguće
je i ne košta puno – tako se radi u Finskoj.
• Što je zajedničko jednodomnom parlamentu i ormariću za sušenje posuđa? Ili paketu
za rodilje, besplatnom obroku u školi i pravu svakog čovjeka? Sve su to finske
inovacije.
• U Finskoj se često tehničke inovacije smatraju temeljem ekonomije. Međutim,
tehničkih inovacija ne bi bilo da nije bilo mnogih političkih, društvenih i praktičnih
inovacija.
• Ravnopravnost muškaraca i žena, socijalna sigurnost koja pripada svima,
parlamentarna demokracija te društveni mir koji oni stvaraju predstavljaju bit naše
dobrobiti.
• U ovoj se knjizi susreću radost i inovativnost – 100 priča o tome kako je od Finske
nastala Finska. Stotinu autora stručnjaci su iz različitih sfera života.
• Knjiga je dostupna na pedeset i dva jezika diljem svijeta: albanski, arapski, bengalski,
engleski, španjolski, farsi, hindski, japanski, kazaški, korejski, latvijski, litvanski,
mandarinski, mongolski, portugalski, pandžapski, poljski, francuski, švedski, njemački,
tamilski, turski, ukrajinski, mađarski, urdu, ruski, bjeloruski, vijetnamski…

● Sadržaj 100 DRUŠTVENIH INOVACIJA IZ FINSKE

Predgovor predsjednika Republike Finske ………………………………………….. 13
Čitatelju………………………………………………………………………………………….. 15

TEMELJI JEDINSTVA
1 Jednodomni parlament …………………………………………………………… 19
2 Ustavni odbor …………………………………………………………………………. 23
3 Odbor za budućnost ………………………………………………………………… 27
4 Općinska samouprava ……………………………………………………………… 31
5 Načelo transparentnosti …………………………………………………………… 34
6 Popis stanovništva …………………………………………………………………… 38
7 Koalicijske vlade ………………………………………………………………………. 43
8 Tripartizam …………………………………………………………………………….. 46
9 Pravo glasa žena i kvota od 40 posto …………………………………………. 49
10 Iskorjenjivanje korupcije …………………………………………………………… 51
11 Dvojezičnost …………………………………………………………………………… 54
12 Autonomija Ålandskog otočja …………………………………………………… 57
13 Narod Sámi – Laponci ………………………………………………………………. 60

CIVILNO DRUŠTVO
14 Zemlja udrugâ …………………………………………………………………………. 65
15 Nova kultura življenja u gradu …………………………………………………… 69
16 Udruženje za održavanje puta …………………………………………………… 72
17 Udruga za automate za igre na sreću …………………………………………. 75
18 Sindikalno udruživanje……………………………………………………………… 79
19 Stranačke subvencije ……………………………………………………………….. 82
20 Ekonomska autonomija studentskih saveza ……………………………….. 86
21 Koalicija ženskih udruženja Finske …………………………………………….. 90
22 Uslužni centar za međunarodnu razvojnu suradnju …………………….. 93
23 Stanica mira ……………………………………………………………………………. 97
24 Kampovi „Prometej“ i filozofsko događanje za mlade ………………… 102
25 Kampanja solidarnosti ……………………………………………………………. 104
26 Dan gladi u organizaciji Crvenog križa ………………………………………. 107
MEĐUNARODNE VEZE
27 Nordijska suradnja …………………………………………………………………. 112
28 Sjeverna dimenzija …………………………………………………………………. 115
29 Tornio – Haparanda – gradovi blizanci ……………………………………… 118
30 Pokret bratimljenih gradova …………………………………………………… 121
31 Demilitarizirano Ålandsko otočje …………………………………………….. 124
32 Seoba Karelijaca …………………………………………………………………….. 128
33 Pasivni otpor …………………………………………………………………………. 132
34 Mirovno posredovanje i nasljeđe Marttija Ahtisaarija ………………… 135
35 Operacija razmjene ranjenih zarobljenika…………………………………. 139
36 Povjesničari bez granica …………………………………………………………. 142

KULTURA
37 Finsko književno udruženje …………………………………………………….. 149
38 Fino-ugarsko društvo ……………………………………………………………… 151
39 Knjižnice ……………………………………………………………………………….. 154
40 Osnovna škola ……………………………………………………………………….. 158
41 Besplatno školovanje od osnovne škole do fakulteta …………………. 161
42 Školovanje nastavnika ……………………………………………………………. 164
43 Čitalačka pismenost finskih učenika …………………………………………. 168
44 Decentralizacija sveučilišta ……………………………………………………… 172
45 Financijska pomoć za učenike i studente ………………………………….. 176
46 Finsko osnovno umjetničko obrazovanje – inovator kreativnosti … 179
47 Obrazovanje odraslih ……………………………………………………………… 182
48 Metoda slikovnih nota ……………………………………………………………. 186
49 Finska metoda bajkotvorstva ………………………………………………….. 188
ZDRAVLJE
50 Domovi zdravlja …………………………………………………………………….. 191
51 Savjetovališta za majku i dijete ……………………………………………….. 195
52 Zaklada za zdravstvenu zaštitu studenata …………………………………. 198
53 Zdravlje i zaštita na radu…………………………………………………………. 201
54 Prepolovljen broj smrtnih slučajeva u prometu …………………………. 206
55 Projekt Sjeverna Karelija …………………………………………………………. 209
56 Projekt shizofrenija ………………………………………………………………… 213
57 Prevencija samoubojstava ………………………………………………………. 217
58 Kontrola spolno prenosivih bolesti …………………………………………… 221
59 Zakoni o pušenju i sudski sporovi o duhanu………………………………. 224
60 Stoljeće finske stomatološke skrbi ………………………………………….. 228

SOCIJALNA POLITIKA
61 Socijalna pomoć putem izgradnje stanova ………………………………… 233
62 Bez sirotinjskih naselja …………………………………………………………… 236
63 Zaklada Y – prvo stan! ……………………………………………………………. 238
64 Studentski stanovi …………………………………………………………………. 241
65 Stanovanje uz podršku …………………………………………………………… 244
66 Položaj Roma ………………………………………………………………………… 248
67 Stambene tvrtke ……………………………………………………………………. 252
68 Sustav radne mirovine ……………………………………………………………. 255
69 Dnevna skrb djece …………………………………………………………………. 258
70 Doplatak za njegu djece kod kuće ……………………………………………. 261
71 Očinski dopust ………………………………………………………………………. 265
72 Paket za rodilje ……………………………………………………………………… 268
73 Besplatni topli obrok u školi ……………………………………………………. 272
74 Briga o ratnim invalidima ……………………………………………………….. 275
75 Zaklada Abilis ………………………………………………………………………… 279
76 Podrška za njegu bliske osobe …………………………………………………. 284
77 Borba protiv siromaštva …………………………………………………………. 287
78 Živjeti sam – novi globalni trend ……………………………………………… 291
79 Dužničko posredovanje i Jamstveni fond ………………………………….. 294
80 Socijalni kredit ………………………………………………………………………. 297
81 Politika o alkoholu …………………………………………………………………. 301
82 Novembarski pokret ………………………………………………………………. 304
83 Teorija o tri postotka ……………………………………………………………… 308
84 Pravna pomoć i naknada štete od zločina …………………………………. 311
85 Medijacija u slučaju kaznenog djela …………………………………………. 314

DRUŠTVENA TEHNIKA
86 Linux …………………………………………………………………………………….. 319
87 SMS poruke …………………………………………………………………………… 322
88 IRC (Internet relay chat) – internetski razgovor …………………………. 325
89 Molotovljev koktel …………………………………………………………………. 327
SVAKODNEVNE RADOSTI
90 Mobe …………………………………………………………………………………… 330
91 Sauna …………………………………………………………………………………… 333
92 Djed Božićnjak ………………………………………………………………………. 335
93 Božićna staza ………………………………………………………………………… 339
94 Finski tango …………………………………………………………………………… 342
95 Pravo svakog čovjeka ……………………………………………………………… 346
96 Sreća u vezi i spolni život ………………………………………………………… 349
97 Ribolov na ledu ……………………………………………………………………… 352
98 Plivanje u ledu ………………………………………………………………………. 355
99 Finski bejzbol ………………………………………………………………………… 358
100 Nordijsko hodanje …………………………………………………………………. 361
101 Ormarić za sušenje posuđa …………………………………………………….. 364
102 Perila ……………………………………………………………………………………. 367
103 Suhi zahod ……………………………………………………………………………. 370
104 Vicevi o luđacima …………………………………………………………………… 372
105 Zvijezda Afrike ………………………………………………………………………. 374
Pogovor ………………………………………………………………………………………… 379

● Namijenjena je:
• svima koje zanima finska sadašnjost i prošlost: civilno društvo, kultura, međunarodne
veze, zdravlje, socijalna politika, društvena tehnika, svakodnevne radosti
• prevoditeljima
• novinarima
• političarima
• studentima
• svima koji su uključeni u zakonodavnu vlast, sudbenu vlast, izvršnu vlast
• svima koji su uključeni u lokalnu samoupravu i upravu
• članovima raznih nevladinih organizacija
• djelatnicima u svim vrstama državnih institucija: školama, bolnicama, ustanovama za
socijalnu skrb i socijalne usluge…..
• širokoj publici